Bases Legals
Abacus cooperativa vol fer un reconeixement a les persones i les organitzacions que han estat, al llarg de la seva trajectòria, realitzant una tasca rellevant i socialment notòria, o el desenvolupament de nous conceptes o bases intel·lectuals que fomentin i promoguin el coneixement social en l’educació, la cultura i el cooperativisme i els seus valors. Aquests són àmbits propis de l’activitat d’Abacus cooperativa.

Bases de participació

1. Els Premis Abacus són atorgats anualment per Abacus cooperativa.

2. A tal efecte s’ha constituït un jurat format per persones rellevants dels àmbits de la cultura, l’educació, el cooperativisme i la solidaritat.

3. S’estableixen tres categories, els guanyadors o les guanyadores dels quals estaran dictaminats pel Jurat: Premi Abacus Educació, Premi Abacus Cultura i Premi Abacus Cooperativisme.

4. Poden ser presentades per a la candidatura als Premis Abacus aquelles persones o organitzacions que han contribuït decisivament amb el seu treball i pensament a desenvolupar els valors i el coneixement de la cultura catalana, l’educació, el cooperativisme i la solidaritat.

5. Consell Rector rebrà un llistat previ de com a màxim 15 propostes (5 per categoria) de les quals pot treure o afegir propostes per acabar escollint un llistat de 9 propostes (3 per categoria).

6. El sistema de votacions per obtenir els 6 finalistes (2 de cada) de cadascuna de les categories serà online en un espai creat a tal efecte a www.abacus.coop. El Jurat rebrà el llistat de les 6 candidatures més votades de cada categoria.

7. A partir de les 6 propostes més votades, el Jurat dels Premis decidirà en una reunió, quines han d’obtenir el Premi Abacus Educació, el Premi Abacus Cultura i el Premi Abacus Cooperativisme.

8. Per donar valor als vots dels socis, les dues propostes més votades de cada categoria comptaran com a punts de partida, que es sumaran als vots dels membres del Jurat (cada membre se li atorga 1 vot):

9. Els Premis Abacus han de ser atorgats a una sola persona o organització, tret que de forma motivada el Jurat o el Consell Rector justifiquin la conveniència d’atorgar-lo de forma conjunta a més d'una persona.

10. Els Premis Abacus s'han de lliurar a la persona o organització guanyadora en el curs d'un acte institucional.

11. Els guardonats pels Premis Abacus 2010 rebran una escultura exclusiva representativa del premi.